Koroška cesta 2
Kranj
4000
Slovenia
info@freiol.si
Facebook Instagram

Trajnostnost pri freiöl®

freiöl® pomeni visokokakovostne negovalne izdelke z visoko učinkovitostjo in največjo toleranco, hkrati pa pomeni tudi odgovornost in učinkovitost. Visokokakovostne kozmetične izdelke izdelujemo že več kot 50 let in vedno nam je najpomembnejši uporabnik naših izdelkov.

 

Vendar nam samo to ni dovolj. Kot podjetje, podjetnik in prebivalci tega planeta želimo še večjo odgovornost, zato se vedno več ukvarjamo s trajnostnim razvojem in ga želimo še intenzivneje izvajati.

 

V našem interesu je:

  • izboljšati ogljični odtis
  • zmanjšati količino plastike in
  • uporabiti reciklirano embalažo.

 

Ko gre za nego obraza in telesa, se blagovna znamka freiöl® že več kot 50 let zavzema za najvišjo kakovost in učinkovitost. Izvajamo tisto, v kar verjamemo, in verjamemo, da smo odgovorni tudi za področje varstva okolja in trajnostnega razvoja. Podjetje CIimatePartner nam je ponudilo priložnost podpreti certificirane projekte na področju trajnosti in varovanja podnebja, ki prinašajo izboljšave na kraju, kjer se izvajajo in imajo hkrati pozitivne vplive na vse nas.

 

 

Olje za nego telesa, Olje za oblikovanje postave in Masažno olje za nosečnice so podnebno nevtralni

Vsak izdelek vpliva na naše okolje. Popolna podnebno nevtralna proizvodnja na splošno ni mogoča. Vendar želimo izboljšati ogljični odtis naših izdelkov, t.j. emisije CO2 naših izdelkov. zato sodelujemo s podjetjem ClimatePartner, ki si je zastavilo cilj, da se v podjetjih zavzemamo za zavest o zaščiti podnebja. Zato smo skupaj preučili celotno dobavno verigo in izračunali ogljični odtis treh izdelkov: Olja za nego telesa, Olja za oblikovanje postave in Masažnega olja za nosečnice.

 

 

Nastali ogljični odtis za zgoraj navedene izdelke izravnavamo tako, da sodelujemo pri dveh potrjenih trajnostnih projektih za zaščito podnebja: pogozdovanje  deževnih gozdov v San Rafaelu (Kostarika) in zaščita morja preko socialnega podjetja Plastic Bank, ki je zavezano k zbiranju in recikliranju plastike.

 

Pogozdovanje deževnega gozda v San Rafael (Kostarika)

Novi gozdovi ustvarjajo življenjski prostor za živalske in rastlinske vrste, pa tudi priložnosti za lokalno prebivalstvo. Pogozdovanje ali ponovno pogozdovanje degradiranih območij z BaumInvest GmbH & Co KG je zato pomemben prispevek k povečanju zmogljivosti shranjevanja CO2 v biosferi. Pogozdovanje lahko pripomore k zmanjšanju več kot 5000 ton CO2 v okolju.

 

 

 

Banka za zaščito morja (Plastic Bank)

freiöl® preko socialnega podjetja Plastic Bank sodeluje pri recikliranju plastike. Zbrano plastiko lahko najdemo na Haitiju, v Indoneziji  ali na Filipinih, kjer se lahko zamenja za denar, hrano ali celo šolnine. Tako zbrana plastika sploh ne konča v morju, temveč se pretvori v t.i. »socialno plastiko«, ki spet postane nov izdelek.

 

 

 

Oba projekta sta bila nagrajena z Zlatim standardom in prispevata k izbranim razvojnim ciljem Združenih narodov (cilji trajnostnega razvoja). Ta dva projekta sta torej pomembna za zaščito podnebja in spodbujata socialni in gospodarski položaj lokalnega prebivalstva. S sodelovanjem pri teh dveh projektih smo prispevali k zmanjšanju CO2 v ozračju (in s tem manjše segrevanje ozračja) ter zmanjšanju plastičnih odpadkov. To pomeni, da so naši izdelki - Olje za nego telesa, Olje za oblikovanje postave in Masažno olje za nosečnice – podnebno nevtralni

 

 

Prvi pomembni koraki proti plastičnim odpadkom

A to še ni vse. Za freiöl® ni pomembna le tema CO2, saj ima tudi plastika pomembno vlogo. In to temo želimo obravnavati na dva načina. Po eni strani je treba plastiko, kjer je to mogoče in smiselno, nadomestiti z drugimi materiali. Po drugi strani pa želimo v embalaži vse pogosteje uporabljati reciklirani material.

 

Recikliranje opisuje reciklirane surovine iz plastike, ki se predelajo in ponovno uporabijo. Proces, ki varuje vire in je usmerjen v prihodnost, v katerem se "plastični odpadki" predelajo in reciklirajo.

 

Ti trije vidiki so le prvi koraki k odgovornemu in trajnostnemu delovanju našega podjetja. freiöl® želi in se bo še naprej ukvarjal s temo trajnosti ter vlagal v podnebne in okolju prijazne teme - za boljše okolje, boljšo prihodnost vseh nas.